Voor Vlietkinderen is een brand manual waarin alle elementen van de huisstijl zijn uitgewerkt. Dit is vertaald naar een handig uitvouwbaar boekje dat medewerkers kregen. Ook is een schrijfwijzer ontwikkeld om eenduidigheid te creëeren in de communicatie naar klanten.

De vestigingen waren niet herkenbaar als onderdeel van Vlietkinderen. De naamgeving van alle locaties is daarom aangepast volgens een herkenbare opzet, waarbij de naam Vlietkinderen is toegevoegd, de opvangsoort en de naam van de locatie. Er is ook een huisstijl voor de vestigingen ontwikkeld dat samen heeft gezorgd voor herkenbare vestigingen.

Opdracht: doorontwikkelen huisstijl en vormgeving Vlietkinderen