Voor Vlietkindeen zijn verschillende wervingscamapgnes ontwikkeld. Waaronder een wervingscampagne voor naschoolse opvang in combinatie met een activiteitenprogramma voor de zomer. Inzet van offline, online, social media en guerrilla marketing.

Opdracht: ontwikkel en uitvoering van wervings- en branding campagnes