Dit heeft geresulteerd in een all-in clubconcept met een grote variatie aan plezier-, ontspanning- en bewegingsmogelijkheden onder de naam SportPlaza. Een exploitatieconcept waar fitness een belangrijk onderdeel van uit is gaan maken. 

Opdracht: bedenk een nieuw exploitatieconcept zodat de Sportfondsenorganisatie de verhevigde concurrentie succesvol aan kan.