Het positioneren van Sportfondsen Nederland hebben we ingevuld door een verhaal te vertellen over wat zij doen om zo optimaal mogelijk te exploiteren. Dit is vertaald naar de externe en interne communicatie.

Optimale waardekernwaardenverkoopondersteuning

Opdracht: herpostioneer Sportondsen Nederland als organisatie die waarde toevoegt voor de exploitaie van zwem- en sportaccommodaties